Tisk

Nejvyšší soud České republiky

K zamítnutí návrhu na zrušení rozhodčího nálezu podle § 33 RozŘ
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. září 2011, sp. zn. 23 Cdo 1873/2010

K zastavení exekuce z důvodu neexistence rozhodčí smlouvy
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. června 2011, sp. zn. 20 Cdo 1828/2011

K vedení rozhodčího řízení podle Rozhodčích pravidel UNCITRAL
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 23 Cdo 3744/2009

K odepření uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu podle Newyorské úmluvy
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. května 2011, sp. zn. 29 Cdo 265/2010

K arbitrovatelnosti nároků ze směnky (§ 2 odst. 1 a 2 RozŘ)
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. května 2011, sp. zn. 29 Cdo 1130/2011

K výkladu rozsahu rozhodčí doložky („spor o zaplacení směnky“)
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. května 2011, sp. zn. 29 Cdo 1130/2011

K určení rozhodce odkazem na pravidla osoby, která není stálým rozhodčím soudem
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. května 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010

K obcházení ustanovení § 13 zákona o rozhodčím řízení
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. března 2011, sp. zn. 23 Cdo 4743/2010

K rozhodování sporu právnickou osobou, která není rozhodčím soudem
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. února 2011, sp. zn. 23 Cdo 4112/2009

K účinkům rozhodčí doložky na rozhodování sporů třetích osob
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. února 2011, sp. zn. 23 Cdo 111/2009

K posouzení své pravomoci rozhodcem; k námitce neexistence rozhodčí smlouvy
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. února 2011, sp. zn. 23 Cdo 111/2009

K příslušnosti v řízení o jmenování rozhodce podle § 9 \RozŘ
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. října 2010, sp. zn. 23 Cdo 4847/2009

Ke shodě na osobě předsedajícího rozhodce po zahájení řízení dle § 9 ZRŘ
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. Října 2010, sp. zn. 23 Cdo 4847/2009

K účastníkům řízení o jmenování předsedajícího (třetího) rozhodce
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. Října 2010, sp. zn. 23 Cdo 4847/2009

Rc 46/201 – nemožnost zrušení rozhodčího nálezu pro rozpor s dobrými mravy
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. října 2009, sp. zn. 33 Cdo 2675/2007

K rozhodnutí o vyklizení bytu vydanému v rozhodčím řízení
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. Září 2010, sp. zn. 20 Cdo 476/2009

Ke zrušení rozhodčího nálezu pro odnětí možnosti věc projednat
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. června 2010, sp. zn. 32 Cdo 953/2009

K akceptaci návrhu na uzavření rozhodčí doložky
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. června 2010, sp. zn. 23 Cdo 1201/2009

Ke zrušení rozhodčího nálezu, jsou-li zde nové důkazy
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. února 2010, sp. zn. 29 Cdo 4575/2008

Ke zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. e) RozŘ
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. května 2010, sp. zn. 23 Cdo 3749/2008

Rc 2/2010 - rozhodčí doložka; rozhodčí řízení
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. března 2009, sp. zn. 23 Cdo 2351/2007

K přezkoumání rozhodnutí rozhodčího soudu o nedostatku své pravomoci
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. února 2010, sp. zn. 29 Cdo 1899/2008

K procesní subjektivitě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. února 2010, sp. zn. 29 Cdo 1899/2008

K výkonu rozhodčího nálezu při předchozím zastoupení opatrovníkem
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. března 2010, sp. zn. 20 Cdo 972/2008

Ke zrušení rozhodčího nálezu pro rozpor s dobrými mravy
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. října 2010, sp. zn. 33 Cdo 2675/2007

K jednacímu a poplatkovému řádu soukromé arbitrážní společnosti
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. ledna 2009, sp. zn. 32 Cdo 2312/2007

K zastoupení podnikatele podle § 15 ObchZ (dodatek s rozhodčí doložkou)
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. ledna 2009, sp. zn. 32 Cdo 2312/2007

K pasivitě žalovaného v rozhodčím řízení při neexistenci rozhodčí smlouvy
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. října 2010, sp. zn. 20 Cdo 2857/2006

K zásadě rovnosti stran v rozhodčím řízení
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. června 2008, sp. zn. 32 Cdo 1201/2007

K tzv. alternativní rozhodčí doložce
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. února 2008, sp. zn. 32 Cdo 2697/2007

Ke vzdání se funkce rozhodce určeného rozhodčí smlouvou
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. ledna 2008, sp. zn. 33 Odo 135/2006

K odpovědnosti rozhodce RS při HK ČR a AK ČR za škodu
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. listopadu 2007, sp. zn. 32 Cdo 1044/2005

K určení neplatnosti odstoupení od smlouvy v rozhodčím řízení
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. prosince 2007, sp. zn. 29 Odo 1222/2005

K obsahu výroku o zrušení rozhodčího nálezu
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. prosince 2007, sp. zn. 29 Odo 1222/2005

Ke vztahu neplatnosti hlavní smlouvy a rozhodčí doložky
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. prosince 2007, sp. zn. 29 Odo 1222/2005

K neprovedení navrženého důkazu v rozhodčím řízení
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. září 2007, sp. zn. 32 Odo 366/2006

K rozhodování o určovací žalobě v rozhodčím řízení
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. července 2007, sp. zn. 26 Odo 353/2006

K žalobě na určení podle § 80 c) o. s. ř. a rozhodčímu řízení
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. června 2007, sp. zn. 32 Odo 181/2006

K doručování písemného vyhotovení rozhodčího nálezu nebo usnesení
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. dubna 2007, sp. zn. 20 Cdo 1592/2006

Ke sjednání pravidel určujících postup rozhodců v rozhodčím řízení
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. dubna 2007, sp. zn. 20 Cdo 1592/2006

K poučovací povinnosti dle § 118a o. s. ř. v rozhodčím řízení
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. dubna 2007, sp. zn. 32 Odo 1528/2005

K rozhodnutí soudu o důvodu pro zrušení rozhodčího nálezu
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. dubna 2007, sp. zn. 32 Odo 1528/2005

K určitosti způsobu určení rozhodců v rozhodčí doložce
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. března 2007, sp. zn. 32 Odo 95/2006

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.