Tisk

Kdo jsme l Rozhodčí soud při IAL SE

Rozhodci asociovaní u Arbitrážního institutu IAL SE rozhodují spory majetkového charakteru (např. o nezaplacení dluhu, ze smlouvy o zápůjčce, která nebyla včas uhrazena, neuhrazení kupní ceny, nezaplacení faktury, špatně zhotovené dílo - např. stavba, spory z nájemní smlouvy - nezaplacený nájem apod.). Obecně řečeno rozhoduje spory, jejichž výsledek ovlivní majetek účastníků.

Další funkcí Rozhodčího soudu je navrhování rozhodce (neboli odborníka, který spor rozhodne). Jde o případy, kdy se účastníci sporu na takovém výběru dohodnou - tím je zachována vysoká kvalita celého řízení a současně nezpochybnitelnost rozhodčího nálezu.

Jsme členy LCIA, jedné z nejvýznačnějších světových institucí, která se zabývá obchodními arbitrážemi, a naši rozhodci jsou zapsáni v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tudíž garantujeme vysokou kvalitu provedeného rozhodčího řízení. Pro vyvážené a kvalitní řízení máme k disposici 30 erudovaných rozhodců (vysokoškolsky vzdělaných odborníků, zkušených právníků či ekonomů). Naše práce podléhá certifikátu SGS,  který garantuje standardizovanou kvalitu služeb dle normy ISO 9001.

Arbitrážní institut IAL SE byl zřízen na základě modelového zákona Mezinárodní komise pro obchodní právo (UNCITRAL) a na to navazující slovenské právní úpravy. V současné době má dvě pobočky - Arbitrážní institut  IAL SE, pobočka Praha a Arbitrážní institut IAL SE, pobočka Bratislava.

Zde jsou ke stažení naše řády:

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.