Tisk

Členství

LCIA

Londýnský arbitrážní soud je nejdůležitější světová instituce, která se zabývá obchodní arbitráží. Její členové jsou experti z oblasti  mediace, arbitráže a obchodního práva s neomezenou teritoriální působností.

Instituce řeší spory spojené s investováním osob v různých zemích. Tyto transakce jsou chráněny smlouvami o ochraně a podpoře investic, na jejich základě pak smluvní státy takové podnikatelské investice povolují.

LCIA také pořádá konference na aktuální témata v oblasti práva. Realizují se většinou na britských ostrovech, její odborná sympozia se však odehrávají po celém světě.


Slovensko - česká obchodní komora

Cílem komory je vytváření platformy (být prostředníkem) pro setkávání podnikatelů, navazování kontaktů a sdružování, koordinace a hájení společných zájmů tak, aby výsledkem bylo lepší prostředí pro obchodní úspěch svých členů.

Komora dále prakticky a individuálně pomáhá podnikatelským subjektům, které chtějí vstoupit, prosadit se a dále rozvíjet svoje aktivity na trzích SR nebo ČR.

 

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost. Dle zákona
podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR).

Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. 

HK ČR sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 66 regionálních a 84 oborových asociací HK ČR.

 

Česká společnost ekonomická

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů.

K dosažení tohoto cíle ČSE zejména pořádá přednášky a semináře, organizuje soutěže mladých ekonomů a vydává publikace s ekonomickým obsahem. Jednou za dva roky pořádá bienální konferenci, která se v ročním intervalu střídá s pořádáním valného shromáždění.

 

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.