Tisk

Spolupracující arbitrážní centra

Arbitrážní centra
Arbitrážní centra jsou organizace sdružující osoby, které jsou způsobilé být určeny či jmenovány rozhodcem. Poskytují jim administrativní, technické a organizační zázemí včetně doručování a přijímání veškerých písemností.

Seznamy rozhodců můžou vést krom rozhodčích soudů i další soukromé subjekty a současně vydávat pravidla, kterými se rozhodci řídí. Pravidla těchto soukromoprávních subjektů pro určení rozhodců se považují za dohodu obsaženou v rozhodčí smlouvě.

Rozhodčí soud při IAL SE spolupracuje s těmito centry
Rozhodčím soudem České republiky, k.s. (nyní „IAL k.s.") a Rozhodčím soudem České republiky. 

Jednací a poplatkové řády
Rozhodčí soud České republiky, k.s.  (nyní „IAL k.s.")

a) JEDNACÍ ŘÁD
b) POPLATKOVÝ ŘÁD

Rozhodčí soud České republiky

a) JEDNACÍ ŘÁD
b) POPLATKOVÝ ŘÁD

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.