Tisk

Předpisy Rozhodčího soudu při IAL SE

V souladu s ustanovením § 12 a násl. zákona č. 244/2002 Z.z., o rozhodcovskom konaní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.r.k."), zveřejnil Rozhodčí soud při IAL SE v Obchodním věstníku SR oznámení o zřízení stálého rozhodčího soudu, zřízení poboček stálého rozhodčího soudu, statut a jednací řád rozhodčího soudu a seznam rozhodců (OV 225A/2009 O000524, vydaný 23.11.09).

Dne 25. ledna 2010 zveřejnil Rozhodčí soud při IAL SE týmž způsobem v Obchodním věstníku SR Kodex zásad spravedlnosti a Etický kodex (OV 15A/2010 O000025, vydaný 25.1.10).

Dne 2. července 2010 zveřejnil Rozhodčí soud při IAL SE týmž způsobem v Obchodním věstníku SR změny citovaných dokumentů (OV 127C/2010 O000249, vydaný 02.7.10).

Dne 15. února 2011 zveřejnil Rozhodčí soud při IAL SE týmž způsobem v Obchodním věstníku SR změny citovaných dokumentů (OV 31C/2010 O000058, vydaný 15.2.11).

Nad rámec své zákonné povinnosti zveřejnil všechny výše uvedené dokumenty Rozhodčí soud při IAL SE i v českém obchodním věstníku.

Aktuální znění předpisů IAL SE:

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.