Tisk

Výhody řízení


Rychlost

Řízení před rozhodcem asociovaným u Arbitrážního institutu IAL SE je mnohem kratší než u „klasického“ státního soudu. V případě, že dojde ke sporu, je spor rozhodnut do 3 měsíců od jeho zahájení, ve zvláště složitých případech do půl roku! Pro svou rychlost je rozhodčí řízení oblíbené zejména v západoevropských zemích - řízení se zbytečně neprotahuje a je efektivní, nikdo nechce čekat na rozhodnutí soudu roky. Vymahatelnost rozhodčího nálezu je navíc zaručena i v členských zemích EU, jakož i v dalších zemích s vyspělou ekonomikou. 

 


Neveřejnost řízení

Spor není veřejně prezentován ani medializován. Zatímco rozsudek státního soudu musí být vyhlášen veřejně, rozhodčí nález je vydán bez možného přístupu veřejnosti. Není tak ohroženo know how či důvěrné informace obou stran sporu ani jiné informace, které si strany sporu nepřeji zveřejňovat. 

 

 

Úspora nákladů

Rozhodčí řízení je v závislosti na celkové hodnotě sporu při vyšších částkách levnější než řízení před klasickým soudem. V současné době představují náklady na rozhodčí řízení před rozhodcem Arbitrážního institutu IAL SE 4% celkové hodnoty sporu, zatímco před státním soudem zaplatíte 5% za řízení před soudem prvního stupně, a pokud jste v řízení neuspěli a podáváte odvolání, pak zaplatíte znovu dalších 5% z hodnoty předmětu sporu. To znamená, že celkově s velkou pravděpodobností zaplatíte 10% z předmětu hodnoty sporu a řízení trvá v průměru 2,5-3 roky (tj. cca 30-36 měsíců). Za řízení před rozhodcem IAL SE zaplatíte jen 4% z hodnoty předmětu sporu, a řízení trvá cca 3-4 měsíce, maximálně 6 měsíců. 

 Efektivní vymahatelnost

Rozhodčí nález vydaný rozhodcem, nabývá účinků pravomocného rozhodnutí (soudního rozsudku) dnem doručení, tímto dnem je nález také exekučně vykonatelný. Na jeho základě lze začít vést výkon rozhodnutí - exekuci. Rozhodčí nález je vykonatelný i v cizích zemích, přičemž je daleko lepším exekučním titulem než rozsudek soudní, ten je totiž v zahraničí považován za rozhodnutí cizí státní moci a jeho vykonatelnost je tak uznávána velmi nepravidelně. Uplatnění rozhodčího řízení je tak vhodné nejen v řízení na území České republiky, ale i v řízeních ve vztahu k cizině. 

 


Neformálnost

Rozhodčí řízení je méně formálnější, než řízení před klasickým státním soudem, přísné dodržování předpisů a dohled nad celým řízením je však zajištěn Jednacím řádem a kodexy Arbitrážního institutu IAL SE, jakož i registrací rozhodců IAL SE na seznamu rozhodců Ministerstva spravedlnosti České republiky. 

 

 

 

Jednoinstančnost

Rozhodnutí rozhodců ve formě rozhodčího nálezu je konečné a po jeho doručení oběma stranám sporu i pravomocné a vykonatelné. Proti rozhodčímu nálezu není možné podat odvolání – vylučuje se tak v České republice obvyklé odvolání k vyšší soudní instanci a prodlužování doby trvání sporu. Proti rozhodčímu nálezu je možné podat návrh na jeho zrušení soudu pouze ze zákonem omezených podmínek, zejména z důvodu zajištění práva na spravedlivý proces. 

 

 

Spravedlnost

Rozhodce při svém rozhodování může kromě platného práva postupovat i podle zásad spravedlnosti, pokud jej tím strany v rozhodčí doložce pověří, což mu umožňuje odstranit tvrdost a necitlivost některých zákonných ustanovením, na kterou může při rozhodování sporu narazit a dobrat se tak spravedlivějšího rozhodnutí. Zjevným nespravedlnostem plynoucím z ryze formálních aplikací zákonů se tím rovněž může vyhnout.

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.