Tisk

Rozhodčí doložky, stručná charakteristika

Základní rozhodčí doložka
Rozhodčí doložka je zvláštní ustanovení ve smlouvě, které říká, že s případným sporem půjdou její účastníci před rozhodce a ne ke klasickému státnímu soudu.

Verdikt takového rozhodce se označuje jako rozhodčí nález a je ze zákona považován za rozhodnutí postavené na úroveň soudu. Rozhodnutí je podkladem k exekuci stejně jako kterékoliv jiné. Na základě rozhodčího nálezu ji lze vést i v zahraničí, a to mnohem jednodušeji, než na základě soudního rozhodnutí (např. na Slovensku, v Polsku, v Německu apod.) 


 

Spotřebitelská rozhodčí doložka
Se liší v tom, že účastníkem smlouvy je dodavatel a na druhé straně spotřebitel. Typické v případech, kdy podnikatel poskytne spotřebiteli nějakou službu (úvěr, postaví dům, prodá zboží apod.).

Zákon a právo EU vyžadují v těchto smlouvách zvláštní náležitosti, směřující k větší informovanosti spotřebitele (tzn. slabší strany), o rozhodčím řízení. Na veřejnosti se občas objevují informace o tom, že ve spotřebitelských smlouvách nesmí rozhodčí doložka být. Takové tvrzení ale není pravdivé - může, ale jsou na ni (z hlediska náležitostí) kladeny větší nároky.

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net