Tisk

Rozhodčí doložka - 1 rozhodce

Rozhodčí doložka 

 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny spory z této smlouvy, jakož i spory o její neplatnost a výklad budou rozhodnuty v rozhodčím řízení jediným rozhodcem, a to JUDr. Luďkem Lisse, Ph.D., LL.M., MPA, r.č. 710331/1204. V řízení bude postupováno podle zákona č. 216/1994 Sb. a hmotného práva České republiky. Místem konání a doručovací adresou rozhodčího řízení je sídlo IAL SE, organizační složka Praha, IČO: 29031117, Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7. Poplatek za rozhodčí řízení (odměna rozhodce) činí 4% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 7.000,-Kč bez DPH. Za každého dalšího účastníka se základ poplatku zvyšuje o 50 %. Jako svoji adresu pro doručování v rozhodčím řízení si smluvní strany výslovně zvolily adresu uvedenou shora v této smlouvě u jejich identifikace, vyjma případu, kdy rozhodci sdělí doručovací adresu jinou (dále jen „doručovací adresa“). Pokud se některá ze smluvních stran přestane na doručovací adrese zdržovat, nebo tato přestane existovat, je povinna písemně oznámit změnu adresy do 10 dnů druhé smluvní straně a rozhodci; neučiní-li tak, bude i nadále doručováno na doručovací adresu dosavadní s tím, že veškeré písemnosti včetně rozhodčího nálezu se budou považovat za doručené po uplynutí příslušných lhůt stanovených v občanském soudním řádu, jenž se na doručování v rozhodčím řízení jinak přiměřeně aplikuje. Vyvěšení na úřední desce soudu je nahrazeno vyvěšením na úřední desce rozhodce, vedené v elektronické podobě na webové stránce www.urednideskarozhodce.cz. Rozhodčí řízení je oproti soudnímu řízení neformální a je vždy neveřejné. Rozhodčí řízení se koná písemně bez ústního jednání na základě písemných podkladů.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny spory z této smlouvy, jakož i spory o její neplatnost a výklad budou rozhodnuty v rozhodčím řízení jediným rozhodcem, a to Mgr. Bc. Patrikem Frkem, r.č. 710512/1199. V řízení bude postupováno podle zákona č. 216/1994 Sb. a hmotného práva České republiky. Místem konání a doručovací adresou rozhodčího řízení je sídlo IAL SE, organizační složka Praha, IČO: 29031117, Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7. Poplatek za rozhodčí řízení (odměna rozhodce) činí 4% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 7.000,-Kč bez DPH. Za každého dalšího účastníka se základ poplatku zvyšuje o 50 %. Jako svoji adresu pro doručování v rozhodčím řízení si smluvní strany výslovně zvolily adresu uvedenou shora v této smlouvě u jejich identifikace, vyjma případu, kdy rozhodci sdělí doručovací adresu jinou (dále jen „doručovací adresa“). Pokud se některá ze smluvních stran přestane na doručovací adrese zdržovat, nebo tato přestane existovat, je povinna písemně oznámit změnu adresy do 10 dnů druhé smluvní straně a rozhodci; neučiní-li tak, bude i nadále doručováno na doručovací adresu dosavadní s tím, že veškeré písemnosti včetně rozhodčího nálezu se budou považovat za doručené po uplynutí příslušných lhůt stanovených v občanském soudním řádu, jenž se na doručování v rozhodčím řízení jinak přiměřeně aplikuje. Vyvěšení na úřední desce soudu je nahrazeno vyvěšením na úřední desce rozhodce, vedené v elektronické podobě na webové stránce www.urednideskarozhodce.cz. Rozhodčí řízení je oproti soudnímu řízení neformální a je vždy neveřejné. Rozhodčí řízení se koná písemně bez ústního jednání na základě písemných podkladů.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny spory z této smlouvy, jakož i spory o její neplatnost a výklad budou rozhodnuty v rozhodčím řízení jediným rozhodcem, a to Mgr. Janem Hrabcem, r.č. 850708/4487. V řízení bude postupováno podle zákona č. 216/1994 Sb. a hmotného práva České republiky. Místem konání a doručovací adresou rozhodčího řízení je sídlo IAL SE, organizační složka Praha, IČO: 29031117, Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7. Poplatek za rozhodčí řízení (odměna rozhodce) činí 4% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 7.000,-Kč bez DPH. Za každého dalšího účastníka se základ poplatku zvyšuje o 50 %. Jako svoji adresu pro doručování v rozhodčím řízení si smluvní strany výslovně zvolily adresu uvedenou shora v této smlouvě u jejich identifikace, vyjma případu, kdy rozhodci sdělí doručovací adresu jinou (dále jen „doručovací adresa“). Pokud se některá ze smluvních stran přestane na doručovací adrese zdržovat, nebo tato přestane existovat, je povinna písemně oznámit změnu adresy do 10 dnů druhé smluvní straně a rozhodci; neučiní-li tak, bude i nadále doručováno na doručovací adresu dosavadní s tím, že veškeré písemnosti včetně rozhodčího nálezu se budou považovat za doručené po uplynutí příslušných lhůt stanovených v občanském soudním řádu, jenž se na doručování v rozhodčím řízení jinak přiměřeně aplikuje. Vyvěšení na úřední desce soudu je nahrazeno vyvěšením na úřední desce rozhodce, vedené v elektronické podobě na webové stránce www.urednideskarozhodce.cz. Rozhodčí řízení je oproti soudnímu řízení neformální a je vždy neveřejné. Rozhodčí řízení se koná písemně bez ústního jednání na základě písemných podkladů.

 

 

 

 

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.