Tisk

Způsob určení rozhodců

Je platným ujednáním o způsobu určení rozhodců ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, dohodnou-li se účastníci rozhodčí smlouvy na počtu rozhodců a současně okruhu rozhodců, z nichž bude (budou) konkrétní rozhodce (rozhodci) určen (určeni) losem. Ujednání o způsobu určení rozhodců je plně ve svobodné vůli účastníků rozhodčí smlouvy - z této smluvní volnosti pak plyne jednoznačný závěr, že rozhodce (či rozhodci) mohou být určeni i vrhem kostky učiněným notářem či v daném sporu nestranným advokátem.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 31. března 2010, sp. zn. 66/2010

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net