Tisk

Uznání dluhu

Uznání dluhu je jedním ze zajišťovacích prostředků, jimiž si věřitel zajišťuje pohledávku vůči dlužníkovi. Věřitel si tak vylepšuje pozici pro případ vymáhání pohledávky soudní cestou, obecně řečeno – „pojišťuje si“ dluh svého dlužníka.

V čem spočívá jeho základní přednost? Pokud dlužník uzná vůči Vám svůj dluh, vzniká právní domněnka existence takového dluhu. Zjednodušeně řečeno, pokud dlužník neprokáže rozhodci, že Vám dluh vrátil – má rozhodce dluh za jednoznačně prokázaný. Řízení je pak velmi rychlé. Takto lze uznat závazek z podnikatelských i nepodnikatelských aktivit (dle obchodního zákoníku).

Uznání dluhu má ještě jednu významnou výhodu, spočívající v prodloužení promlčecí doby. Obecně platí, že pokud své právo neuplatníte do 3 let (v obchodních vztazích do 4 let), tak se promlčuje a nemůžete se jej domoci u soudu. Sice existuje, ale dlužníka ke splnění prostě nedonutíte – dluh může zaplatit jen dobrovolně (což zpravidla bohužel nečiní).

Pokud však máte v ruce uznání dluhu (v obchodních vztazích se nazývá uznání závazku), začíná jeho podpisem běžet nová promlčecí doba, a to 10 let (v obchodních vztazích nové 4 roky). To je bezesporu výhoda, neboť si můžete „počkat“, zda nebude mít dlužník později více peněz.

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net