Tisk

Stálé rozhodčí soudy

Je třeba striktně rozlišovat interpretaci slovního spojení „zřízení zákonem" na straně jedné a „zřízení na základě zákona" na straně druhé. Zatímco v prvním případě se vyžaduje kreace právním předpisem zákonné právní síly přímo (právní předpis stanoví, který subjekt práva se zřizuje), v druhém případě postačí nastavení mechanismu vedoucímu ke vzniku právní subjektivity.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 28. února 2010, sp. zn. 44/2010

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net