Tisk

Rozhodnutí o nákladech řízení

Odpovědnost rozhodce

I. Rozhodnutí o nákladech řízení je věcí uvážení rozhodce. Takové rozhodnutí vždy způsobí jednomu z účastníků majetkovou újmu (pokud rozhodce nerozhodne, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení), za tuto majetkovou újmu však rozhodce není odpovědný, když není jejím původcem a když se v daném případě jedná o řešení otázky právní, jejíž vyřešení je vždy otázkou ryze subjektivní. Vyjádření právního názoru rozhodce vtělené do rozhodčího nálezu nemůže být kvalifikováno jako protiprávní úkon již jen proto, že strany rozhodčí doložky rozhodce k takovému postupu (k tomu, aby v rozhodčím nálezu vyjádřil na věc kvalifikovaným způsobem svůj právní názor) v rozhodčí doložce pověřily.

II. Rozhodce nelze sankcionovat za výsledek rozhodnutí sporu, když jeho právní posouzení je ryze subjektivní a neexistuje autorita, která by mohla vyřknout rozhodnutí objektivní, s nímž by se subjektivní rozhodnutí rozhodce mohlo komparovat.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 10. května 2010, sp. zn. 82/2010

Rozhodování o nákladech řízení

Dospěje-li rozhodce k závěru, že jeho pravomoc pro rozhodnutí sporu ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení není dána, nerozhoduje ani o nákladech řízení, nejsou-li dány důvody zřetele hodné.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 14. dubna 2010, sp. zn. 70/2010

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net