Tisk

K důvodnosti podání žaloby, byl-li nárok uhrazen

K důvodnosti podání žaloby, byl-li nárok uhrazen

I. Není povinností žalobce v den podání žaloby kontrolovat na bankovním účtu přijetí plnění od žalovaného. Rozhodce má v takovém případě za to, že žaloba, jež byla odeslána tentýž den, jako bylo připsáno na bankovní účet plnění ze strany žalovaného, byla podána důvodně, pokud žalobci toto plnění nebylo žalovaným řádně prokázáno před podáním žaloby či pokud takové plnění žalobce nemohl prokazatelně předpokládat.

II. Žalobce by nesl odpovědnost za nedůvodně zahájené řízení za předpokladu, že by úhrada peněžních prostředků proběhla ještě před odesláním žalobního návrhu, a to v době, u níž lze předpokládat, že je pravidelnou periodou kontroly peněžních prostředků na bankovním účtu. Tato lhůta se však neuplatní, pokud žalovaný žalobci úhradu bezhotovostním platebním stykem prokázal (např. nezpochybnitelným příkazem k úhradě či výpisem z bankovního účtu) či pokud takové plnění žalobce mohl prokazatelně předpokládat.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 13. listopadu sp. zn. 240/2009

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net