Tisk

Jak je používat

Co je třeba udělat, abyste mohli využívat tento efektivní způsob vymáhání pohledávek? V první řadě oceníte, že rozhodně nemusíte nic platit.

Postačí, když do smlouvy, kterou uzavíráte s Vašimi klienty, vložíte rozhodčí doložku (krátké ustanovení v závěru smlouvy, které „říká“, že s případnými spory „nepůjdete“ před klasický soud, ale před rozhodce). Taková doložka může být součástí i všeobecných smluvních podmínek, na něž odkazují Vaše objednávky.

Tím máte zajištěno efektivní vymáhání pohledávek do budoucna. V případě nedodržení smlouvy protistranou nás kontaktujte a my se postaráme o zbytek.

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net