Tisk

Časté dotazy

1. Jak funguje Rozhodčí soud při IAL SE?
Jednoduše, stačí uzavřít rozhodčí smlouvu před vznikem sporu (např. do smlouvy o půjčce dáte rozhodčí doložku jako jedno ze závěrečných ustanovení), nebo až po vzniku sporu ( když se s protistranou dohodnete, že máte zájem na rychlém vyřešení sporu), a proto ať rychle a spravedlivě rozhodne rozhodce.

 

2. Jak dlouho trvá řízení před Rozhodčím soudem při IAL SE?
Řízení trvá v řádu týdnů. Do měsíce může být Váš případ pravomocně rozhodnut.


3. Proč bych měl dát přednost rozhodčímu řízení před klasickým státním soudem?
Řízení u 
Rozhodčího soud při IAL SE je levnější (zhruba o 50%), je jednoinstanční (nelze se dále odvolávat a tím protahovat řízení), lze vyloučit ústní jednání (není nutné k rozhodci vůbec chodit, řízení lze provést písemně) a lze rozhodovat na základě spravedlnosti (na základě „selského rozumu“) apod.


4. Řízení před klasickým soudem je zdlouhavé i proto, že účastníci se neustále odvolávají k vyšším soudům. Ty pak řízení vrací nižším soudům a vzniká „ping pong“, který odnese hlavně žalobce, který se domáhá svého práva. Pomůže mi v tom Rozhodčí soud při IAL SE?
Rozhodně pomůže. Řízení před rozhodcem je ze zákona jednoinstanční, nelze se odvolávat, jakmile rozhodce rozhodne, je konec sporu. A pokud byste přeci jen požadovali, aby rozhodce někdo „zkontroloval“, je možné se s protistranou dohodnout, že návrh rozhodce přezkoumá jiný rozhodce.


5. Stává se, že klasický soud uzavře případ tak, že se nám to nemusí líbit – ale „zákon je zákon“. Musí se vždycky rozhodovat podle zákonů, nestačil by někdy selský rozum?
Stačil, klasické soudy však možnost rozhodovat na základě „selského rozumu“ nemají. Rozhodce však tuto možnost má, může totiž rozhodnout na základě spravedlnosti, tzn. podle toho, co mu přijde spravedlivé. Zjevným nespravedlnostem plynoucím z ryze formálních aplikací zákonů se může vyhnout.


6. U klasických soudů se prý zvyšují poplatky, u rozhodčího řízení také?
Nezvyšují, ba naopak. U klasických soudů se zvýší poplatek na 5% (někteří dokonce po vzoru Polska volají po 6%).
U Rozhodčího soudu při IAL SE činí poplatek pouze 3% v případě směnečných řízení, 4% v ostatních případech.


7. Klasický soud vždycky nařizuje jednání, k němuž se musí dostavit obě strany, ačkoli se to může zdát zbytečné. Lze se těmto zbytečnostem nějak vyhnout?
Této zbytečnosti se lze v rozhodčím řízení vyhnout. Je možné se dohodnout, že rozhodce nenařídí ústní jednání. Řízení u 
Rozhodčího soud při IAL SE je pak rychlejší a pro účastníky méně náročné.


8. U klasického soudu je někdy nepříjemné, že v jednací síni sedí i lidé, co s případem nemají co dočinění. Člověk ani neví, proč tam sedí, jestli ze zájmu o právo, nebo se chtějí dozvědět něco o naší společnosti. Lze s tím něco udělat, např. tyto lidi vykázat?
Soudy vykázat tyto lidi nemohou, řízení před klasickým soudem je totiž veřejné a veřejnost lze vykázat jen v zákonem stanovených situacích. Naopak rozhodčí řízení je neveřejné, vedle rozhodce a účastníků řízení se jej účastní jen osoby, s jejichž účastí vysloví účastníci souhlas. O Vašem know-how  či jiném obchodním tajemství se nikdo nedoví. Navíc, pokud se na tom strany dohodnout, lze vydat i rozhodčí nález bez odůvodnění. To je výhodné např. v situaci, kdy nechcete, aby si o Vašem případu četl např. soudní exekutor či jeho zaměstnanci, kteří vedou exekuci.


9. Co musím udělat s rozhodčím nálezem, aby se podle něj mohlo exekuovat?
Na základě rozhodčího nálezu lze vést exekuci bez dalších náležitostí, stejně jako u klasického rozsudku. Není v tom žádný rozdíl.

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net