Tisk

Zásada rovnosti účastníků

Postup bez zbytečných formalit

I. Rozhodce tedy není oprávněn vést řízení zcela libovolně, vždy musí zkoumat, zda (i) strany neuzavřely dohodu ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení, (ii) je povinen postupovat bez zbytečných formalit, (iii) je povinen poskytnout stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám a konečně (iv) musí volit takový postup, aby vedl ke zjištění skutkového stavu věci potřebného pro rozhodnutí sporu.

II. Není bez dalšího porušením rovnosti účastníků v řízení (a tedy ani zrušovacím důvodem ve smyslu § 31 zákona o rozhodčím řízení), pokud rozhodce postupuje v řízení bez zbytečných formalit (§ 19 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení) a účastníka vyzve k doplnění dokazování či opravě zřejmé nesprávnosti telefonicky. O této skutečnosti však musí ve spise učinit úřední záznam.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 6. června 2010, sp. zn. 102/2010

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.