Tisk

Vázanost rozhodce petitem

Vázanost rozhodce petitem

I. Jak již judikoval Ústavní soud ČR v řízení sp.zn. IV.ÚS 174/02, charakter rozhodčí činnosti je založený smlouvou delegující vůli stran a její výsledek je činností narovnávající ve smyslu § 585 obč. zák. Rozhodce nenalézá právo, ale tvoří (eventuálně napevno staví, vyjasňuje, tedy narovnává) závazkový vztah v zastoupení stran. K tomu rozhodce doplňuje, že rozhodčí nález je tedy právní úkon ve smyslu ustanovení § 34 obč. zák.

II. Rozhodce nepřekročí žalobní návrh, a tedy nezatíží rozhodčí řízení vadou, jež může vést ke zrušení rozhodčího nálezu ve smyslu ustanovení § 31 písm. f) zákona o rozhodčím řízení, pokud upraví žalobní petit co do obecné formulace nárokovaných zákonných úroků z prodlení ve smyslu ustanovení § 1 nařízení vlády č.  142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 23. října 2009, sp. zn. 189/2009

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.