Tisk

Úhrada nákladů řízení v případě zpětvzetí žaloby

Bere-li žalobce žalobní návrh zpět ve smyslu ustanovení § 96 odst. 1 o. s. ř. (aplikovaného přiměřeně podle § 30 zákona o rozhodčím řízení) a současně uplatňuje náhradu nákladů řízení v plném rozsahu, je povinen rozhodci či rozhodčímu soudu prokázat, že žaloba byla vzata zpět v důsledku jednání žalovaného, na které žalobce zpětvzetím žaloby toliko logicky reagoval.  Taková situace nastane zejména tam, kde žalobní návrh byl podán důvodně a po zahájení řízení došlo ke skutečnosti (např. uhrazení dluhu), která zakládá (následnou) nedůvodnost žalobního návrhu.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 19. února 2010, sp. zn. 38/2010

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.