Tisk

Stavení promlčecí doby

Jestliže dojde v promlčecí době stanovené zákonem k uplatnění práva rozhodčí žalobou, staví se v souladu s ust. § 16 RozŘ běh promlčecí doby (dnem doručení žaloby Rozhodčímu soudu), avšak pouze v rozsahu, v jakém byl nárok uplatněn. Rozšířil - li tedy žalobce v průběhu rozhodčího řízení svoji žalobu o další nároky po skončení běhu promlčecí doby k jejich uplatnění, a žalovaný tuto skutečnost namítl, nelze žalobci nárok v rozsahu takového rozšíření přiznat.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 3. ledna 2012, sp. zn. Rc 127/2011

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.