Tisk

Přiměřenost smluvní pokuty

Stran posouzení výše smluvní pokuty rozhodce toliko stručně uvádí, že nezjistil jedinou indicii, která by naznačovala, že sjednaná smluvní pokuta je nepřiměřená. Stěžejním pro posouzení je závažnost povinnosti, která byla zajištěna. V oboru pojišťovnictví a zprostředkování těchto produktů je porušení povinnosti nekonkurovat vrcholně závažné a je i ze zkušenosti rozhodce potencionálně (nicméně velmi reálně) schopno vyvolat vážné finanční ztráty na straně poškozeného subjektu v řádech statisíců korun. Nadto provize poskytované v souvislosti se zprostředkováním zvláště životních pojistek jsou – jak vidno – téměř tak vysoké, jako paušální výše smluvní pokuty, která má mít i odrazující a motivační funkci.

Byla – li by sjednána pokuta nižší, neplnila by již, dle soudu rozhodce, svoji funkci odrazovat od porušení konkurenčních pravidel žalobce. Nadto celý smluvní vztah je vztahem podnikatelů, profesionálů, kteří jistě uzavírají takové smlouvy o budoucí spolupráci s plným vědomím následků, a kde žádná ochranářská spotřebitelská ustanovení nepůsobí.

Ze všech těchto důvodů posoudil rozhodce smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč v tomto konkrétním případě jako přiměřenou, tudíž nepřistoupil k její moderaci ve smyslu ust. § 301 ObchZ.    

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 13.prosince 2011, sp. zn. Rc 45/2011 – 07

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.