Tisk

Nárok na smluvní pokutu

Nárok na smluvní pokutu

V případě smluvní pokuty sjednané pro případ prodlení s úhradou sjednaných splátek v určité denní výši ode dne splatnosti celého dluhu nelze dospět před splatností poslední splátky k jinému závěru, než že právo na zaplacení smluvní pokuty dosud nevzniklo.  

Nárok na smluvní pokutu byl v posuzovaném případě vázán na splatnost celého závazku (srov. gramatický výklad znění „ode dne splatnosti celého dluhu“), jak byl uveden v čl. I. odst. 1 Dohody. V okamžiku podání žaloby však, jak již bylo shora uvedeno, byla uplatněná pohledávka splatná jen co do menší části, tedy zcela jistě nebyla splatná „celá“ pohledávka odpovídající uznanému a nárokovanému závazku žalovaného. Mezi účastníky tohoto sporu přitom nebyla sjednána tzv. ztráta výhody splátek. S ohledem na to, že právo na úhradu smluvní pokuty není dosud splatným nárokem, nemohlo být rozhodcem žalobci přiznáno.

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 2.1.2012, sp. zn. Rc 115/2011-06

Kontakt


Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat nebo napsat:

tel.:   224 241 319
fax.: 224 281 226

podatelna@rozhodcisoud.net

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili.